donderdag 9 juni 2011

Using the Code Profiler from X++

See http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa863679(v=AX.50).aspx

Geen opmerkingen:

Een reactie posten