dinsdag 28 september 2010

Form - Temporary Table datasource - loop over data

How to loop over the data in a datasource that is a Temporary Table?

See method \Forms\CustVendTransReorg\Methods\reorganize
This form has a DataSource "TmpCustVendTransReorg" that points to temporary table "TmpCustVendTransReorg"

void reorganize()
{
    TmpCustVendTransReorg   tmpCustVendTransReorgLocal;
    ;
    ttsbegin;
    for (tmpCustVendTransReorgLocal = tmpCustVendTransReorg_ds.getFirst();
         tmpCustVendTransReorgLocal;
         tmpCustVendTransReorgLocal = tmpCustVendTransReorg_ds.getNext())
    {
        custVendTransReorg.reorganize(tmpCustVendTransReorgLocal);
    }
    custVendTransReorg.end();
    ttscommit;
}

Geen opmerkingen:

Een reactie posten